Exhibitions


"Installation_KOBE"
 
展示 : 魔法の美術館 ―光と遊ぶ超体験型ミュージアム―
 
場所 : 神戸ファッション美術館 / 兵庫
期間 : 2018年7月14日 - 2018年9月2日
 
--
"Installation_KOBE"
 
Exhibition : Museum of magic
Venue : KOBE FASHION MUSEUM / HYOGO
Date : July 14 - September 2, 2018